Jaunųjų žurnalistų ugdymo programa

//Jaunųjų žurnalistų ugdymo programa

[:lt] Nacionalinė socialiai atsakingų jaunųjų žurnalistų ugdymo programa – pirmoji Lietuvoje, kurios įgyvendinimo metu nėra koncentruojamasi į pavienius mokymus. Jaunųjų publicistų ugdymo programa – tai sistema, kuri gabius jaunuosius žurnalistus  atpažįsta, motyvuoja, paremia, teikia informaciją ir įgalina socialiai atsakingai veiklai.

Dar formuojantis būsimųjų žurnalistų rašymo įgūdžiams –  suteikiama objektyvi informacija paremta Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, visuomenės pažeidžiamų grupių bei žiniasklaidos – socialinių temų ekspertų patirtimi. Jaunieji žurnalistai turi galimybę tiesioginiai pabendrauti su visuomenės pažeidžiamomis grupėmis ir taip  sužinoti daugiau, paneigti išankstines nuostatas.

Unikali programos struktūra padeda prisiliesti prie socialinių problemų iš esmės: jas perprasti iš vidaus, išlaikyti objektyvią poziciją visuomeninio gyvenimo aktualijose. Taip planuojama pasiekti optimalų rezultatą: dar formuojantis žurnalistinio darbo įgūdžiams, įgalinti jaunąją kartą socialiai atsakingam rašymui.

Nacionalinė jaunųjų publicistų ugdymo programa siekia keisti visuomenės pažeidžiamų grupių vaizdavimą, prisidėti prie objektyvios, etiškos, kompetentingos žiniasklaidos ugdymo procesų.

[:en] This programme is the first in Lithuania, where the implementation does not focus on individual training. Educational programme for young publicists is a system that identifies talented young journalists, motivates, supports them and provides information to enable them for socially responsible actions.

Even during the formation of the future journalists’ writing skills, the objective information based on the experience of the Lithuanian NGOs, vulnerable groups of the society, media experts working in the social field, is provided. Young journalists have the opportunity to interact directly with vulnerable groups of the society, thus learn more and overcome prejudices.

The unique structure of the programme helps to touch the essence of the social problems; to understand them from the inside, to maintain an objective position in the public life news. The programme is designed for an optimal result; during the formation of journalistic skills, to enable young generation of socially responsible writing.

National educational programme for young publicists seeks to change the portrayal of vulnerable groups of the society and contribute to the objective, ethical and competent media education.

{http://www.zurnalistui.lt}

Let’s start this summer with Critical Thinking Festival 2017!Pradėkime vasarą su Kritinio mąstymo festivaliu 2017!

Critical Thinking Festival 2017 is a festival of 4 days [...]

Mokyklos kviečiamos praturtinti neformalų ugdymą novatoriškais ir pasaulinį pripažinimą pelniusiais metodai

  Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas kviečiame tapti partneriais  jaunimo neformalaus ugdymo [...]

Perkąsk, kaip veikia medijos, ir pamokyk draugus!

Norėtum suprasti, kaip veikia žiniasklaida ir socialiniai tinklai? Sužinoti, kaip [...]

Kiek kartų reikia pagirti vaiką, kad jis taptų vertas pagyrimo?

Kaip dažnai pavyksta pagirti savo vaiką? O kaip dažnai subarti [...]

Istorinis žurnalistų ugdymo programos alumni susitikimas. Grįžtame palaikyti!

Jau seniai bekvietėme aštrinti plunksnas ir čežinti dar neatverstų istorijų [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.