Žmonėms su negalia skirtoje konferencijoje – viltis geresniam bendradarbiavimui

„Atėjo laikas imtis esminių permainų – nemiegoti ir išties įgyvendinti tai, kas yra žadama žmonėms su negalia“ – tokiomis mintimis birželio 20 d. Nacionalinėje dailės galerijoje buvo pradėta Nacionalinio socialinės integracijos instituto organizuota konferencija „Žmonių su negalia mobilumas 2020“. Pirma tokio pobūdžio ir šią temą liečianti konferencija kvietė Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų ir bendruomenių atstovus atvykti, dalyvauti ir prisidėti prie esminių ir būtinų pokyčių. Konferenciją vedė 2010 metais „Lietuvos talentuose” 2 vietą laimėjęs ir dalyvius savo pavyzdžiu žavėjęs Vytautas Matuzas.

Vienas iš Nacionalinio socialinės integracijos instituto įkūrėjų Arūnas Survila konferencijos dalyviams pristatė „Socialinį taksi“ – analogų Lietuvoje neturintį socialinį projektą, skirtą žmonių su negalia mobilumui užtikrinti. „Konferencijos metu norėjome sukviesti aktyvius „Socialiniu taksi” besinaudojančius žmones ir juos apjungus, padirbėjus darbo grupėse, ieškoti nišų kur galime dar daug ką nuveikti. Nors man pačiam, rodos, jau buvo tekę išgirsti daug visokių istorijų, bet konferencijos metu išryškėjo naujų sisteminių dalykų, į kuriuos sieksime atkreipti atsakingų institucijų dėmesį”- teigė Arūnas.

Konferencijos tikslas buvo sukviesti labai skirtingas ministerijas, kurios pristatytų savo vykdomus ir planuojamus darbus negalią turinčių žmonių mobilumo gerinimui Lietuvoje. Ateinantis ES finansinis laikotarpis turi labai daug galimybių pagerinti negalią turinčių žmonių mobilumą, todėl labai norisi, kad skirtingos ministerijos labai nuoširdžiai į tai pasižiūrėtų. Organizatorių teigimu, panašaus pobūdžio renginių, kurie būtų tikslingai orientuoti į žmonių su negalia ar kitų pažeidžiamų visuomenės grupių problematikas, Lietuvoje gerokai trūksta. Renginio organizatorė Evelina Talandytė teigė: „Nenorime, jog šis renginys būtų tik renginiu – norime, jog šiandien konferencijoje susirinkę žmonės keltų su šia tema susijusius klausimus ir problemas, diskutuotų ir mąstytų apie tolimesnius veiksmus – kas seks po šiandienos renginio, ką visi kartu galime padaryti. Visi dideli pokyčiai prasideda nuo mažų, tačiau nuoseklių ir kryptingų bei ryžtingų žingsnių ir reikalauja aktyvaus žmonių įsitraukimo. Šiandienos renginyje susirinkę žmonės gali tapti ta į priekį varančia jėga, kuri susitelks bendram tikslui ir stengsis kuriant bendrą visuomenės gerovę.“

Renginio metu dalyviai iš arčiau galėjo susipažinti su „Socialinio taksi“ įgyvendinama veikla, sėkmės istorijomis ir planuojamomis ateities perspektyvomis, plėtra ir stiprinimu. Dalyvių teigimu –ši paslauga tapo neatsiejama jų gyvenimo dalimi. Vienas iš „Socialinio taksi“ klientų, Viktoras Topolis teigė, jog būtent šis projektas yra puikus pavyzdys kitoms institucijoms ir privalo būti vystomas toliau bei sulaukti daugiau visuomenės, o ypač – valstybinių institucijų dėmesio bei paramos.

Savo pranešimus renginyje skaitė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ įkūrėja ir vadovė Dana Migaliova. Analizuodama Lietuvoje įgyvendinamas žmonių mobilumui, užimtumui bei jų priežiūrai užtikrinti skirtas priemones bei programas, D. Migaliova konstatavo: „Skiriamų lėšų vos užtenka minimaliems paslaugų, skirtų žmonėms su negalia kaštams padengti, neužtikrintas paslaugų kompleksiškumas ir individualumas pagal asmens poreikius. Akivaizdu, kad finansuojamos veiklos netenkina sutrikusio intelekto ir psichikos negalios žmonių poreikių. Būtinos paslaugos , įskaitant transporto paslaugas, skirtos labiau savarankiškiems neįgaliesiems, kad jie galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime ir įsitrauktų į bendruomenę.” Savo pranešimus taip pat pristatė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Susisiekimo ir Aplinkos ministerijos, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras bei VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras”.
Žmonių, turinčių judėjimo negalią problemų galima įžvelgti daug. Konferencijos metu buvo iškelti svarbūs klausimai ir suteikti reikalingi atsakymai. Kai kuriems atsakyti dar gali prireikti laiko, tačiau visų pirma svarbu suteikti galimybę būti priimtiems į visuomenę tokiems, kokie yra. „Turime stengtis ne dėl žmonių su negalia, o kartu su jais. Žmonėms reikia padėti ne integruoti, bet įtraukti juos ir priimti kaip sau lygius”- teigia konferencijos dalyvė Ieva Danilevičienė

Komentarai