“Socialinis taksi” kviečia Vilniuje veikiančias NVO ir negalią turinčius žmones dalyvauti savanorystės projekte!

img Projekto veiklose kviečiamos dalyvauti dvi dalyvių grupės: negalią turintys žmonės (kurie norėtų savanoriauti nevyriausybinėse organizacijose) ir NVO, kurios šiuos žmones galėtų priimti ilgalaikei savanorystei. NVO bus skatinamos priimti judėjimo negalią turinčius žmones savanoriauti ilgalaikei savanorystei.

Pagrindinės veiklos:

1. Pristatyti projektą, motyvuoti ir atrinkti projekte dalyvauti nevyriausybines organizacijas. Bus organizuojama konferencija, skirta NVO, kurioje kalbėsime apie judėjimo negalią turinčių žmonių įtraukimą į NVO veiklą, kurios būtų pasirengusios priimti pas save ilgai kryptingai savanorystei judėjimo negalią turintį žmogų.
2. Projekte dalyvaujančioms NVO bus užtikrinta sėkminga judėjimo negalią turinčių žmonių integracija į organizacijų veiklas, sukuriant reikalingą palaikymą ir suteikiant trūkstamas žinias. Projekte atrinktoms dalyvauti NVO bus organizuojami mokymai, skiriami susitikimai ir konsultacijos, skirtos organizacijų parengimui priimti negalią turintį savanorį: jų esamos aplinkos aptarimui, pertvarkymui, rizikų įsivertinimui ir konkrečių krypčių, programų būsimiesiems savanoriams sukūrimui.
3. Sumotyvuoti ir įtraukti judėjimo negalią turinčius žmones į ilgalaikę savanorystę NVO. Bendradarbiaujant su kryptingomis NVO (pvz.: neįgaliųjų teisėmis dirbančiomis organizacijomis) bei pasitelkiant efektyvias motyvacines priemones, savanorystei bus atrinkti ir motyvuoti negalią turintys žmonės.
4. Suteikiant reikalingas kompetencijas sėkmingai integruoti judėjimo negalią turinčius žmones į projekte dalyvaujančių NVO veiklas. Šitos veiklos metu bus organizuojami mokymai patiems judėjimo negalią turintiems žmonėms apie NVO organizacijų vadybą, valdymą ir kitus būtiniausiu niuansus sėkmingai savanorystei organizacijose. Bus išsigryninti lūkesčiai kokiose organizacijose nori atlikti savanorystę.
5. Negalią turinčių žmonių savanorystė NVO. Negalią turintiems žmonėms ir NVO sudalyvavus parengiamuosiuose projekto mokymuose, išsiaiškinus šių abiejų grupių interesus bei lūkesčius, tarp NVO ir negalią turinčių žmonių bus pasirašomos ilgalaikės kryptingos savanoriavimo sutartys, kuriomis bus patvirtinama ir pradedama 9 mėnesių laikotarpio neįgaliųjų savanorystė pasirinktose NVO. Visą savanorystės laiką vyks reguliarūs susitikimai ir konsultacijos, skirtos savanorystės kokybei ir efektyvumui užtikrinti, spręsti iškilusius sunkumus ir pateisinti tiek NVO, tiek negalią turinčių žmonių lūkesčius.

Daugiau informacijos apie projektą ir registraciją į jį sužinosite telefonu: +37065044194 arba el. paštu: socialinistaksi@zmogui.lt


Kas yra „Socialinis taksi“?

Tai sistema, kuri leidžia žmonėms su judėjimo negalia tapti mobilesniais ir savarankiškesniais planuojant savo kasdienines veiklas. Projekto tikslas – nevaržomas žmonių su negalia mobilumas dirbant, mokantis, bendraujant ir įsitraukiant į aktyvų socialinį ir kultūrinį visuomenės gyvenimą. Paslauga užtikrina efektyvų judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas, o tinkamai pritaikyti automobiliai klientui vežimėlyje kelionės metu leidžia jaustis saugiai ir patogiai.

„Socialinio taksi“ MISIJA:

Padidinti žmonių su judėjimo negalia Lietuvoje mobilumą ir pagerinti jų socialinį gyvenimą, kuriant nacionalinį mobilumo tinklą Lietuvoje.

Projektas “NVO sektoriaus stiprinimas sudarant sąlygas naudotis socialinio taksi paslauga” finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos.

Komentarai