Panda lankėsi LMS Pavasario forume

lms2Balandžio 4 d. Vilniuje daugiau nei 300 moksleivių iš visos Lietuvos susirinko į svarbiausią metinį Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) renginį – Pavasario forumą – Asamblėją, kurios metu pristatyta metinė organizacijos veiklos ataskaita bei svarstomi moksleiviams aktualiausi klausimai.

Valdovų rūmuose vykusiame LMS programos „Kalbą kuriu AŠ!” uždaryme, kuriame buvo apdovanoti programos konkursų nugalėtojai, daugiau nei 300 jaunimo atstovų, kartu su organizacijos draugais, prisidėjusiais prie idėjos įgyvendinimo, buvo supažindinti su programos rezultatais.

Programos „Kalbą kuriu AŠ!” uždaryme ir LMS Pavasario forumo atidaryme dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos viceprezidentė G. Krausauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė N. Poderienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė. LMS pavasario asamblėjoje dalyvavo ir Panda.

Į Vilnių iš visos Lietuvos atvykę moksleiviai šiandien įsikūrė Mykolo Romerio universitete ir dalyvavo įvairiose veiklose, kurių metu susipažino tarpusavyje, dalyvavo Protmūšyje ir bendravo mokinių savivaldoms aktualiais klausimais. Rytoj vyks XIX LMS Asamblėja, kurios metu bus pristatyta metinė LMS Prezidento, Valdybos ir biuro ataskaita, svarstomi dokumentai finansinio raštingumo, pilietiškumo pamokų ir socialinių valandų, studijų finansavimo, standatrizuotų testų bei moksleivių internetinio saugumo skatinimo temomis.

Lietuvos moksleivių sąjunga, vienydama bei stiprindama beveik 300 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų įsikūrusias mokinių savivaldas, kiekvienais metais organizuoja keturis nacionalinius forumus, iš kurių vienas – Asamblėja, skiriama svarbiausiems organizacijai klausimams nagrinėti.

nf MYLIU PANDA yra Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto „Visi skirtingi – visi lygūs: aktyvus dalyvavimas, įvairovė, žmogaus teisės“ dalis

Komentarai