„NVO avilys“ – pirmą kartą Lietuvoje vyksiančio socialinio verslumo forumo organizatorių gretose

logo

Kovo 21 dieną 9 valandą viešbutyje „Radisson Blu Lietuva“ prasidės per 120 dalyvių iš įvairių šalių sutraukęs „Socialinio verslo forumas“. „Geri darbai gali būti verslūs“, – tokiu šūkiu renginys pasitinka dalyvius ir žada atskleisti naują požiūrį į šiandienos verslo ir organizacijų vystymą. Forumą organizuoja Britų taryba, Ūkio ministerijos ir bendradarbystės erdvė „NVO avilys“.

Anot „NVO avilį“ administruojančio Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovo Arūno Survilos, socialinis verslas – tai galimybė žmonėms, kurie nori  gerus darbus  suderinti su pragyvenimo šaltiniu. „Tai yra problemų sprendimo būdas, kuris turi kryptingą ir darnią liniją. Lietuvoje dažnai socialinis verslas minimas kaip prioritetas, tačiau  ministerijos dar neturi bendros vizijos šiuo klausimu”, – sakė jis.

„Socialinio verslo forumo“ tikslas – subūrus visus suinteresuotus asmenis ir institucijas rasti būdų vystyti socialinį verslą ir socialinę ekonomiką Lietuvoje. „Daug valstybės atliekamų funkcijų socialinės gerovės srityje gali atlikti privačios iniciatyvos, o taip pat dar yra daug socialinių problemų, kur privačios iniciatyvos žymiai greičiau rastų efektyviausias priemones problemoms spręsti“, – teigė Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovas Arūnas Survila.

Forume dalyvaus socialinio verslo, ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, fondų, asociacijų ir verslo organizacijų atstovai. Dalyvius sveikins Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Davidas Huntas, Britų tarybos atstovas Lietuvoje Artūras Vasiliauskas.

Anot vieno iš renginio organizatorių, Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento direktoriaus Mindaugas Danio „Socialinis verslas prieštarauja nusistovėjusiai logikai, kad tu arba sieki pelno, arba darai kažką visuomenei naudingo dykai. Tačiau yra ir trečiasis kelias – uždirbti pinigus, kuriant abipusę naudą ir vertę tiek verslui, tiek visuomenei.

M. Danys pastebi, kad Europos Sąjungos dėmesys šiai ekonominės veiklos formai ir pasiekti rezultatai aiškiai rodo jos naudą ekonomikai. Vien 2013 m. įvairiose šalyse šiame sektoriuje dirbo nuo 2 iki 11 proc. bendrai rinkoje dirbančių žmonių.

Šiandieną šį rinkos pokytį skatina ne tik inovacijos, bet ir jaunimo požiūris. „Vakarų šalių universitetų absolventai galvoja ne tik apie karjerą banke, bet ir apie tai, kaip galima ištraukti iš skurdo milijoną Afrikos gyventojų arba sukurti darbo vietas ilgalaikiams bedarbiams Ispanijos provincijoje. Tai rodo, kad jaunimas, kurdamas savo verslus, ieško ne tik finansinės naudos, bet ir stipraus moralinio užtaiso“, – teigia M. Danys. Sukūrus palankią socialinio verslo ekosistemą, galima tikėtis didelių socialinių bei ekonominių pokyčių ir Lietuvoje.

Socialinis verslas gali tapti efektyvia socialinių bei aplinkosauginių problemų sprendimo priemone. Tokio verslo pirminė misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – aktualių visuomenės problemų sprendimas pasitelkiant rinkos mechanizmą. Socialinis verslas yra tiesiogiai orientuotas į inovatyvius pokyčius visuomenėje, todėl jis didžiąją dalį uždirbto pelno pirmiausia naudoja savo veiklos plėtrai ir pasirinktos socialinės problemos sprendimui. Šiuo metu Lietuvoje yra baigiama rengti socialinio verslumo koncepcija, kuri sukurs prielaidas šios veiklos reglamentavimui ir plėtrai šalyje.

Britų taryba, kovo mėnesį vyksiančio socialinio verslo forumo iniciatoriai, aktyviai palaiko socialinio verslo plėtrą įvairiose šalyse. „Nuo 2009 metų buvo pradėta įgyvendinti Globali socialinio verslo programa, kurioje jau yra dalyvavę virš 60 000 žmonių, vykusių į pažintines keliones, diskutavusių socialinio verslo politikos debatuose, konkursuose bei jaunimo forumuose.

Taip pat net 4000 socialinių verslininkų visame pasaulyje dalyvavo Britų tarybos organizuotuose mokymuose. Tikimės, kad šis forumas padės įtvirtinti socialinio verslo tradiciją ir Lietuvoje. Tai bus pirmoji proga suinteresuotiems asmenims ir institucijoms išsiaiškinti svarbiausias šios srities problemas, kurių sprendimas užtikrins tvarią socialinio verslo plėtrą Lietuvoje“, – teigia Britų tarybos atstovybės Lietuvoje direktorius Artūras Vasiliauskas.

Gerąja Didžiosios Britanijos praktika „Socialinio verslo forume“ dalinsis ir tokį verslą savo šalyje sukūręs Phillip Tulba. „Aš manau, jog socialinis verslas yra vienintelė darni verslo forma, apjungianti socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą. Pasitelkiant verslo principus, suteikiami taip reikalingi produktai ir paslaugos, o pelnas naudojamas socialiniams tikslams pasiekti. Dauguma geriausių tokio verslo pavyzdžių yra kilę iš Britanijos: „Divine Chocolate”, „The Eden Project”, restoranas „Fifteen” bei žurnalas „Big Issue”. Aš džiaugiuosi, galėdamas dalintis šia puikia patirtimi su Lietuvos verslininkais ir taip pat mokytis iš jų kuriamų idėjų”, – teigia P.Tulba.

Pirmasis Lietuvoje „Socialinio verslo forumas“ padės pagrindus tolimesnei socialinio verslo plėtrai Lietuvoje: leis identifikuoti prioritetines sritis, išskirti pagrindinius žingsnius, kurių reikia imtis, siekiant įtvirtinti koncepciją, prisidės prie socialinio verslo sampratos suvienodinimo tarp valstybės institucijų ir socialinių bei ekonominių partnerių.

Komentarai