Žmogaus teisių gynimo organizacijos sveikina Vyriausybės sprendimą stiprinti moterų gynimą nuo agresijos ir smurto

Žmogaus teises ginančios organizacijos sveikina šiandien priimtą Vyriausybės sprendimą pasirašyti Europos Tarybos konvenciją „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo“.

Ši Konvencija yra svarbus dokumentas užkardant smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ir visuomenėje. Konvencijoje surašytų rekomendacijų vykdymas sukuria realios pagalbos sistemą smurtą patiriančioms moterims. Konvencijos pasirašymas ir ratifikavimas padėtų įveikti kai kurių Lietuvos valstybės institucijų abejingą požiūrį į smurto šeimoje problemas.

Konvencijoje numatytos smurtą mažinančios priemonės apima ne tik realią pagalbą smurto aukoms, bet ir įvairių moters žeminimo formų prevenciją, panaikina sąlygas smurtautojams išvengti atsakomybės.

„Atsižvelgiant į tai, kad vien 2012 m. Policijos departamento duomenimis nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiomis pripažintos 6472 moterys ir 625 vaikai, o iš viso gauta per 18 tūkstančių pranešimų, Konvencijos pasirašymas ir ratifikavimas yra būtinas. Nesiimant prieš smurtą realių priemonių, kurių sąvadas iš esmės ir pateiktas Konvencijoje, smurtą įveikti būtų sunku,“ – pabrėžia žmogaus teisių gynimo organizacijos.

Žmogaus teisių gynėjai dėkoja Respublikos Prezidentei, Seimo bei Vyriausybės nariams, kurie pabrėžė Konvencijos pasirašymo būtinybę. Lietuvoje, ryškėjant nepagarbai žmogaus teisėms, Vyriausybės sprendimas pasirašyti Tarptautinę konvenciją,  kuri gina pasaulio mergaičių ir moterų teisę gyventi be smurto šeimoje ir visuomenėje, stiprina Lietuvos prestižą Europos ir pasaulio valstybių bendrijoje. Šis Vyriausybės žingsnis demonstruoja ryžtą ginant žmogaus teises Lietuvoje ir pasaulyje, todėl Lietuvos nevyriausybinės organizacijos nuoširdžiai remia atsakingą Vyriausybės sprendimą.

Šį sveikinimą, tarp kitų žmogaus teises ginančių organizacijų, pasirašo ir Nacionalinis socialinės integracijos institutas.

Komentarai