„Socialinio taksi“ startavo!

vlnaaBirželio 2 d. 13 val. įvyko pirmoji „Socialinio taksi“ misija, kurią stebėjo gausus susidomėjusių būrys. „Socialinį taksi“ – tai unikali miesto inovacija bei pirmoji „Socialinio taksi“ paslauga Baltijos šalyse, skirta žmonėms su judėjimo negalia. Gyvą šios paslaugos pristatymą iliustravo ne tik pačių negalią turinčių žmonių bei socialinių inovacijų ekspertų pasisakymai, bet ir GYVAS pirmojo „Socialinio taksi“ kelionės palydėjimas. Į pristatymą susirinkę asmenys turėjo unikalią galimybę tapti šios socialinės inovacijos dalyviais.

Fizinę negalią turintys vilniečiai nuo šiol galės internetu išsikviesti „Socialinį taksi“. Jo vairuotojas nuveš į reikalingą vietą, padės įlipti ir išlipti. Tokia paslauga kainuos 3 litus, nepriklausomai nuo kelionės trukmės. Pirmajai kelionei „Socialinį taksi“ iškvietė Viktoras Topol, „Gyvosios bibliotekos“ dalyvis ir pasaulio kultūrizmo čempionas. Šį taksi į pirmąją kelionę palydėję asmenys turėjo unikalią galimybę tapti pirmosios „Socialinio taksi“ paslaugos Baltijos šalyse stebėtojais.

Čia galite išvysti paslaugos pristatymo vaizdo įrašą ir nuotraukas.

Dažnos iniciatyvos, kai neįgalieji apmokomi ar kitaip teikiamas įsidarbinimo palaikymas. Panašios geranoriškos pastangos nekeičia situacijos iš esmės, nes pagrindinis stabdis – ribotos galimybės nevaržomai judėti ir patekti tiek į savanoriško, tiek į apmokamo darbo vietas“, – pasakojo paslaugos sumanytojas Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas Arūnas Survila.

„Socialinis taksi“- tai socialinė inovacija, kuri užtikrina sėkmingą judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas. Nors tokios inovacijos poreikį rodo aibė objektyvių kriterijų, o efektyvumą demonstruoja užsienio praktika, Lietuvoje ji dar tik pradės savo pirmuosius žingsnius.

Išsikvietus Socialinį taksi vairuotojas maloniai padės žmogui nusigauti iš namų iki automobilio“, – sakė A. Survila.  Anot, jo ši paslauga ženkliai prisidės prie neįgaliųjų integracijos problemų sprendimo iš esmės.

Prieš paleidžiant automobilį į Vilniaus gatves trumpai dabartinę  žmonių su judėjimo negalia situaciją apžvelgė būsimasis „Socialinio taksi“ klientas Viktoras Topol („Gyvosios bibliotekos“ dalyvis ir pasaulio kultūrizmo čempionas). „Socialinio taksi“ veikimo principus ir sąlygas pristatė vienas idėjos autorių – Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovas Arūnas Survila. Ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo direktorius Mindaugas Danys pristatė šios inovacijos naudą miesto įvaizdžiui, verslui bei visuomenei. Projekto atidarymo metu buvo vykdomas pirmasis „Socialinio taksi“ užsakomasis važiavimas. Pirmuoju klientu tapo Viktoras Topol. „Socialinio taksi“ vairuotojas, įsodino keleivį. Kiti atidarymo dalyviai – socialiniai novatoriai bei žurnalistai palydėjo šios inovacijos startą Lietuvoje.

Dar prieš paslaugos pristatymą jau nuo 12 val. HUB Vilnius koordinatorius Šarūnas Savickas dalyvius kvietė diskusijai. Pastarieji turėjo užduotį  išgryninti  „Socialinio taksi“ projekto svarbą.  Tai davė gražią pradžią socialinio taksi pirmajam išriedėjimui į Vilniaus gatves. Taip norėta pabrėžti, kad socialinės inovacijos nėra labdara,  o sąlygas būti visaverčiais piliečiais, išsaugoti žmogaus orumą ir grįžti į darbo rinką.

Išsamiau apie „Socialinį taksi“:

Kas tai?

Socialinis taksi nėra vien tik pritaikytas automobilis, tai yra daug platesnių paslaugų spektras, apimantis ir tikslinės grupės motyvavimą naudotis paslauga, patogių sąlygų sudarymą.

Kodėl ši paslauga reikalinga negalią turintiems žmonėms?

Vienas iš veiksnių kliudančių sėkmingai judėjimo negalią turintiems žmonėms integruotis į ekonominį ir kultūrinį gyvenimą  yra ribotos galimybės pasiekti šias vietas. Tam įtakos turi ne tik silpnai išvystytas aplinkos pritaikymas (ypač infrastruktūra bei viešasis transportas), bet ir ekonominės  bei psichologinės priežastys.

Naudotis įprasto taksi paslaugomis kasdieniams poreikiams žmonėms su judėjimo negalia yra per brangu. Be to, taksi automobiliai nėra pritaikyti, o taksi firmų vairuotojai yra neapmokyti ir nemotyvuoti teikti paslaugas neįgaliesiems. Nacionaliniam socialinės integracijos institutui organizuojant „Gyvąją biblioteką“, identifikavome, kad išsikvietus taksi negalią turinčiam žmogui vairuotojas dažniausiai nėra linkęs padėti žmogui nusigauti iš namų iki automobilio bei nenori kartu vežti vežimėlio.

Savivaldybių socialinių paslaugų centrai  dalinai sprendžia šią problemą. Jie turi pritaikytus automobilius, tačiau jie naudojami tik būtiniausiems reikalams, o jų grafikas priklauso nuo vairuotojo darbo laiko. Atsiradus „Socialinį taksi“ viskas būtų paprasta ir žmogus turintis negalią neturėtų papildomų rūpesčių dėl transporto –  galėtų lengvai, oriai ir pigiai judėti į socialinio ir ekonominio užimtumo vietas. Tai prisidėtų prie žmonių turinčių negalią socialinės integracijos situacijos gerinimo Vilniaus mieste. Neįgaliesiems tapus aktyviais visuomenės nariais, išaugtų ir jų galimybės atskleisti savo talentus ir taip prisidėti prie miesto gerovės kūrimo.

Kaip gimė „Socialinio taksi“ idėja?

Nacionalinis socialinės integracijos institutas tiesiogiai dirba su judėjimo negalią turinčiais žmonėmis, kurie rodo didelę motyvaciją tokiam taksi atsirasti. Keletas ekonomiškai aktyvių neįgaliųjų darbo vietoje išsilaiko tik dėl organizacijos savanorių teikiamos pagalbos: nuveža ir parveža iš darbo vietos. Į „Socialinio taksi“ planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą jau dabar aktyviai įtraukti žmonės turintys judėjimo negalią.

„Socialinį taksi“ yra skirti aukščiau minėtoms problemoms spręsti. Jie veikia ne tik Vakarų Europoje bet ir Rytų kaimynystės šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Šiose šalyse panašūs socialiniai taksi užtikrina ne tik nuvykimą iš taško A į tašką B, bet ir padeda pačiam negalią turinčiam žmogui patekti į taksi (ne visi neįgaliųjų namai yra pritaikyti, tad problematiška net išeiti, pajudėti iš gyvenamosios vietos).

Komentarai